Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o predaj majetku - likvidátor

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Koncová služba slúži pre likvidátorov na speňaženie likvidovaného majetku. Na základe zaslaného oznámenia Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Informácie o službe

Prejsť na službu