Ústredný portál verejnej správy

Zaslanie notifikácie o dôležitých zmenách v legislatíve a metodických postupoch v oblasti cestnej dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zaslanie notifikácii o dôležitých zmenách v legislatíve a metodických postupoch v oblasti cestnej dopravy. Informácie o službe

Prejsť na službu