Ústredný portál verejnej správy

Zmena mena a zmena rodného priezviska

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní občanovi (aj zákonnému zástupcovi osoby) podať žiadosť o zmenu/úpravu mena, rodného priezviska čo bude iniciovať zmenu zápisu do knihy narodení. Informácie o službe

Prejsť na službu