Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií pre poistencov o zdravotnom poistení

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Popis služby

Služba poskytuje všeobecné právne informácie pre poistencov o zdravotnom poistení a umožňuje vyhľadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa zvolených kritérií. Národné kontaktné miesto poskytuje informácie o právach a nárokoch poistencov, spôsobe riešenia sporov, poskytuje informácie o Národných kontaktných miestach v zahraničí, umožňuje vyhľadať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Informácie o službe

Prejsť na službu