Ústredný portál verejnej správy

Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený, poškodený preukaz, ak nejde o úkon spoplatnený podľa inej položky (ID 1093)

Zvoľte poskytovateľa služby