Ústredný portál verejnej správy

Mám záujem o vzdelávacie programy pre starších a univerzity tretieho veku

Rodina a vzťahy

Častým problémom prechodu do dôchodku je zmena aktívneho pracovného tempa, zmena pravidelného programu na nepravidelný, ktorý môže postupne viesť až k nečinnosti. Aktívny senior vyhľadáva možnosti rôznych spoločenských aktivít a kultúrnych podujatí, aby zostal fyzicky aj psychicky stále činný. Je dôležité, aby nestratil pocit užitočnosti a sebarealizácie.

Pretože odchodom z aktívneho pracovného života človek stráca svoj pracovný program, je potrebné si naplánovať a vytvoriť možnosti tzv. druhého životného programu. Jednou z možností sú aj univerzity tretieho veku ako súčasť celoživotného vzdelávania, ktoré ponúkajú vzdelávacie aktivity na univerzitách ľudom nielen v prechodnom období pri odchode do dôchodku, ale aj v období staroby.

V súčasnosti zabezpečujú vzdelávanie starších ľudí inštitúcie ďalšieho vzdelávania, univerzity tretieho veku (ďalej len „UTV) na vysokých školách, akadémie tretieho veku, ktoré pôsobia najmä s podporu miest a obcí. Ďalšími možnosťami sú kluby seniorov (kluby dôchodcov) a iné vzdelávacie inštitúcie, napr. občianske združenia.

Podmienky na prihlásenie a programy vzdelávania nájdete na nasledujúcich stránkach univerzít tretieho veku:

Dátum poslednej zmeny: 3. 11. 2021
Dátum zverejnenia: 23. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko