Ústredný portál verejnej správy

Zoznam financovaných projektoch v rámci verejných výziev Agentúry na podporu výskumu a vývoja

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Služba sprístupňuje zoznam financovaných projektoch v rámci verejných výziev zverejnený na portáli Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Prejsť na službu