Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácie z katastra nehnuteľností o vlastníkoch a iných oprávnených osobách

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba slúži na poskytovanie podrobných informácií o vlastníkoch a o iných oprávnených osobách dostupných v rámci súboru popisných informácií katastra nehnuteľností. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná. Informácie o službe

Prejsť na službu