Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o poskytnutie údajov z registra bankových úverov a záruk

Národná banka Slovenska

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi, inej osobe oprávnenej vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorej bolo pridelené IČO v zmysle legislatívy SR. Pre podanie je potrebný elektronický občiansky preukaz a podpis kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu