Ústredný portál verejnej správy

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Zvoľte poskytovateľa služby