Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní oprávnenej osobe v mene importéra elektronickým spôsobom zažiadať o nové osvedčenie a tabuľky pre vozidlo predané novému vlastníkovi. Informácie o službe

Prejsť na službu