Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje predajcovi dosiaľ neevidovaného dokončeného vozidla, ktoré nadobudol vlastník vozidla, požiadať o prihlásenie vozidla do evidencie, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Predajca vozidla je povinný vopred požiadať orgán Policajného zboru o zaevidovanie. Služba je pripravená na použitie iba v prípade, že občan koná v mene výrobcu alebo zástupcu výrobcu dosiaľ neevidovaného dokončeného vozidla alebo osoby, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel. Informácie o službe

Prejsť na službu