Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o obnovenie osvedčenia o evidencii vozidla po strate alebo odcudzení

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje požiadať o obnovenie osvedčenia o evidencii časť I alebo osvedčenia o evidencii časť II po strate alebo odcudzení k vozidlu, ktorého ste vlastníkom alebo držiteľom, alebo s ktorým ste oprávnený konať na základe splnomocnenia. Informácie o službe

Prejsť na službu