Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií na webstránke Puncového úradu SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Prostredníctvom služby sa zabezpečuje poskytovanie aktuálnych informácií pre širokú verejnosť v oblasti puncovníctva a skúšania drahých kovov. Prostredníctvom služby sa zároveň zabezpečuje povinné zverejňovanie informácií v zmysle príslušných právnych predpisov SR. Informácie o službe

Prejsť na službu