Ústredný portál verejnej správy

Podávanie námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu do registra partnerov verejného sektora

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre podanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu. Namiesto námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu možno vždy použiť aj možnosť vykonať nový návrh na zápis, zmenu alebo výmaz zapísaných údajov. Informácie o službe

Prejsť na službu