Ústredný portál verejnej správy

Ohlasovanie odhlásenia z prechodného pobytu v zahraničí

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní občanovi elektronickým spôsobom vyplniť odhlasovací formulár a vybaviť si tak ukončenie prechodného pobytu v zahraničí. Služba vykoná odhlásenie prechodného pobytu a v systéme centrálnej ohlasovne zaeviduje ukončenie prechodného pobytu v zahraničí.

Prejsť na službu