Ústredný portál verejnej správy

Štúdium v zahraničí

Vzdelanie a šport

Súčasnosť ponúka študentom čoraz viac možností, ako získať požadované stredoškolské či vysokoškolské vzdelanie. Hoci náklady spojené so štúdiom v zahraničí môžu byť prekážkou, existujú rôzne spôsoby, ako získať finančnú podporu. V sekcii Štúdium v zahraničí navyše nájdete aj informácie spojené s uznávaním dokladov o absolvovaní zahraničného štúdia na Slovensku.

1. Štúdium v zahraničí
2. Finančné príspevky

Štúdium v zahraničí

Vycestovať do zahraničia za štúdiom je možné relatívne v akomkoľvek veku. Existujú mnohé súkromné spoločnosti, ktoré ponúkajú rozmanité portfólio zahraničných škôl či štátne programy zastrešované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Slovenská akademická informačná agentúra
Informácie k možnostiam štúdia v zahraničí vrátane finančných príspevkov poskytovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo ministerstva školstva druhej zmluvnej strany poskytuje Slovenská akademická informačná agentúra. Okrem možností a podmienok štúdia v zahraničí podľa konkrétnych krajín tu nájdete aj informácie o štipendiách, grantoch,  študentských pôžičkách, kurzy či jazykové testy.

Erasmus+
Program Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport je ďalšou alternatívou, ako sa informovať o možnostiach štúdia v zahraničí. Program Erasmus+ ponúka rôzne projekty a granty uľahčujúce finančné zaťaženie adeptov o získanie vzdelania v zahraničí.

V prípade absolvovania štúdia v zahraničí sa vynára otázka, ako zabezpečiť, aby boli získané odborné kvalifikácie a doklady o vzdelaní akceptované aj na území Slovenska. Možnosti, ako si dať uznať tieto dokumenty, nájdete v životnej situácii Profesijné uznávanie vzdelania a odbornej kvalifikacie.

Finančné príspevky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nemá v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na financovanie štúdia v zahraničí. Preto bol pre adeptov o zahraničné štúdium zriadený Fond na podporu vzdelávania, ktorý poskytuje pôžičky študentom vysokých škôl a študentom na doktorandskom študijnom programe v dennej forme štúdia.

Poznámka:
Občania študujúci v zahraničí, ktorí majú záujem následne sa uplatniť vo verejnej správe, sa môžu uchádzať o Štipendium Martina Filka. Cieľom programu je podporiť občanov počas ich štúdia na vysokej škole v zahraničí. Viac informácií poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ďalšou možnosťou ako získať potrebné financie, je obrátiť sa na rôzne firmy či potenciálnych súkromných investorov, alebo vybaviť si pôžičku v komerčných bánkách.

Pri výbere zahraničnej školy tiež zohľadnite výber krajiny. Finančné rozdiely môžu byť naozaj výrazné. Zatiaľ čo v niektorých krajinách platíte len za životné náklady (ubytovanie, strava atď.), v iných si uhrádzate v plnej miere aj štúdium.

Dátum poslednej zmeny: 8. 8. 2018
Dátum zverejnenia: 12. 6. 2017