Ústredný portál verejnej správy

Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani zo zemného plynu

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba umožňuje pre autorizovaných užívateľov podať daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu a dokumenty tvoriace jeho náležitosti (prílohy). Portál finančnej správy (PFS) poskytuje plnú interaktívnosť služby pri vypĺňaní daňového priznania. Pri elektronickom podaní systém automatizovane vystavuje akceptovateľné potvrdenie o podaní daňového priznania od správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, pre daňový subjekt. Informácie o službe

Prejsť na službu