Ústredný portál verejnej správy

Informovanie sa o definitívnych výsledkoch volieb do orgánov samosprávnych krajov

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Informovanie sa o definitívnych výsledkoch volieb do orgánov samosprávnych krajov“ je dynamická web aplikácia vystavená na portáli ŠÚ SR, ktorá prezentuje definitívne výsledky volieb alebo referenda od okamihu oficiálneho vyhlásenia výsledkov volieb alebo referenda ústrednou komisiou. Aplikácia umožňuje zobrazenie údajov aj prostredníctvom tematických máp a kartodiagramov. Služba je dostupná cez protokol HTTP bez autentifikácie. Informácie o službe

Prejsť na službu