Ústredný portál verejnej správy

Určovanie trvalého alebo prenosného dopravného značenia

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi (prihlásenie sa občianskym preukazom s čipom) podať žiadosť o určenie dopravného značenia (trvalého, dočasného). Mesto Košice na svojom území zabezpečuje výkon cestného správneho orgánu a schvaľuje žiadosti o umiestnenie dopravného značenia na pozemných cestách na území mesta. Na základe žiadosti je vydané vyjadrenie o súhlase alebo nesúhlase s trvalým, prípadne prenosným (dočasným) dopravným značením. Na podanie žiadosti o určenie dopravného značenia je potrebné vyplniť a odoslať elektronický formulár. Formulár služby nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu