Ústredný portál verejnej správy

Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k narodenému dieťaťu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje nezosobášeným rodičom dieťaťa určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením k narodenému dieťaťu. Vyžaduje sa, aby formulár vyplnili obaja rodičia samostatne a uviedli v ňom rovnaké údaje dieťaťa, správne údaje o druhom rodičovi ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sú potrebné pri posúdení zákonitosti vyhlásenia. Zároveň sa vyžaduje, aby matka nebola vydatá, a aby v prípade rozvodu alebo ovdovenia od ukončenia jej manželstva rozvodom uplynula lehota aspoň 300 dní. V elektronickom formulári ak je matka dieťaťa rozvedená, vypĺňa údaje rozsudku o rozvode manželstva. Svojim elektronickým podpisom potvrdzujú prihlásení používatelia správnosť uvedených údajov. Ak bolo vo vzťahu k dieťaťu zapreté otcovstvo, matka dieťaťa uvedie údaje o tomto rozsudku. V Zápisnici o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k narodenému dieťaťu sa uvedie aj priezvisko, na ktorom sa rodičia dohodli. Služba nie je spoplatnená a zápisnicu je potrené podpísať KEPom. Informácie o službe

Prejsť na službu