Ústredný portál verejnej správy

Požiadanie o upustenie od výkonu trestu

Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality – ESMO

Popis služby

Služba na základe podanej žiadosti odsúdeného realizuje zápis žiadosti odsúdeného do databázy požiadaviek a notifikuje PaMÚ o predmetnej žiadosti. Informácie o službe

Prejsť na službu