Ústredný portál verejnej správy

Požiadanie o zmenu miesta výkonu trestu domáceho väzenia

Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality – ESMO

Popis služby

Služba na základe podanej žiadosti kontrolovanej osoby realizuje zápis žiadosti do databázy požiadaviek a notifikuje PaMÚ prostredníctvom e-mailu a SMS o podanej žiadosti. Informácie o službe

Prejsť na službu