Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie výpisu z Registra právnických osôb

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Register právnickych osôb - žiadosť o vypis z registra Informácie o službe

Prejsť na službu