Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií o súdnych, daňových a colných blokáciách vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba vozidiel umožní používateľovi získať prehľad o aktuálnych súdnych blokáciách svojho vozidla evidovaných v systéme evidencii vozidiel. Služba vráti výsledok spracovania na portál.

Prejsť na službu