Ústredný portál verejnej správy

Demokracia

Občan a štát

Demokracia je typ politického zriadenia. Demokracia chráni dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, umožňuje dospelým občanom podieľať sa na chode štátu, zahŕňa informovanosť občanov. Tento typ politického zriadenia pramení z dvoch princípov, ktorými sú princíp uznania slobody a rovnosti občanov a princíp podriadenia sa menšiny väčšine. Vláda Slovenskej republiky sa v rámci medzinárodného partnerstva - Partnerstva pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership) zaviazala otvárať verejnú správu občanom. Medzi hlavné záväzky, ku ktorým sa vstupom do Iniciatívy pre otvorené vládnutie Slovensko prihlásilo, patrí transparentnosť vlády a verejnej správy, občianska participácia, zodpovednosť a otvorenosť prostredníctvom nových technológií.

Dátum poslednej zmeny: 23. 6. 2017
Dátum zverejnenia: 3. 4. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS (hb)