Ústredný portál verejnej správy

Pripomienkovanie návrhu označenia ulice a verejného priestranstva

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje používateľovi bez potreby autentifikácie občianskym preukazom s čipom (tzv. eID karta) pripomienkovať návrh označenia ulice a verejného priestranstva na území mesta Košice. Na pripomienkovanie návrhu označenia ulice a verejného priestranstva je potrebné vyplniť a odoslať elektronický formulár. Formulár služby nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu