Ústredný portál verejnej správy

Vyžiadanie sľubu obvineného k trestu domáceho väzenia

Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality – ESMO

Popis služby

Služba umožní PaMÚ manažovať získanie písomného sľubu obvineného k trestu domáceho väzenia, ako je vytvorenie príslušného formulára v rámci probačného spisu, overenie komunikačných kanálov a jeho následné spracovanie (elektronické odoslanie odsúdenému, spracovanie odpovede v probačnom spise a pod.). Informácie o službe

Prejsť na službu