Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie výpisu z obchodného registra

Obchodný register

Popis služby

Služba je určená pre fyzické osoby a podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné požiadať o vydanie výpisu z obchodného registra v elektronickej alebo v listinnej podobe, ktorý je ďalej použiteľný na právne úkony. Výpis z obchodného registra v elektronickej podobe je opatrený kvalifikovanou elektronickou pečaťou, registrový súd ho poskytuje bezodkladne po doručení žiadosti elektronickými prostriedkami a bezplatne. Výpis z obchodného registra v listinnej podobe je zasielaný na žiadateľom uvedenú adresu po uhradení súdneho poplatku. Informácie o službe

Prejsť na službu