Ústredný portál verejnej správy

Uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania pre štáty s bilaterálnou dohodou o vzájomnom uznávaní

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o uznanie dosiahnutého stupňa vzdelania zo štátu s bilaterálnou dohodou o vzájomnom uznávaní na účely pokračovania v štúdiu a iné účely, okrem výkonu regulovaných povolaní. Následne slúži za účelom uznania stupňa dosiahnutého vzdelania ako podmienka pokračovania na ďalší stupeň štúdia, pre preukázanie zamestnávateľovi v neregulovanom povolaní a iné účely v Slovenskej republike. Služba je určená osobám, ktoré ukončili vysokoškolské vzdelanie v niektorom zo štátov, s ktorými má Slovenská republika podpísanú vzájomnú bilaterálnu dohodu o vzájomnom uznávaní. Služba sa využíva elektronicky, prostredníctvom vyplnenia formulára na portáli slovensko.sk. Na použitie služby je potrebné prihlásenie sa pomocou eID. Služba je spoplatnená, poplatky sú zúčtované v systéme eKolky. Informácie o službe

Prejsť na službu