Ústredný portál verejnej správy

Podávanie ohlásenia o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podávať ohlásenia o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov nasledovným subjektom: - Výrobca neobalových výrobkov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg neobalových výrobkov za kalendárny rok a neplní si vyhradené povinnosti prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov - Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly (kumulatívne za všetkých zastúpených výrobcov) Termín a rozsah ohlásenia: - Ohlásenie sa podáva raz ročne za celý kalendárny rok - Ohlásenie sa podáva do 28. februára nasledujúceho roka. Informácie o službe

Prejsť na službu