Ústredný portál verejnej správy

Návrh na obnovu konania – ak návrh podáva právnická osoba alebo fyzická osoba podľa správneho poriadku oprávnená na podnikanie (ID 1074)

Zvoľte poskytovateľa služby