Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o rozsudky súdov - Obchodný zákonník

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Koncová služba slúži pre právnické osoby, ktorým súd nariadi povinnosť zverejnenia rozsudku súdu podľa Obchodného zákonníka. Na základe zaslaného rozsudku súdu v určenom rozsahu Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Informácie o službe

Prejsť na službu