Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie oznámení o zaradení do programu štatistického zisťovania

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Vydávanie oznámení o zaradení do programu štatistického zisťovania“ umožní oprávnenej inštitúcii (ŠÚ SR) zaslať elektronické oznámenie pre spravodajskú jednotku o jej zaradení do štatistického zisťovania v rámci programu štatistického zisťovania. Služba zabezpečí doručenie oznámenia v elektronickej forme do eDesk schránky spravodajskej jednotky, ktorý ju má aktívnu na doručovanie. Používateľ obdrží oznámenie o zaradení do štatistického zisťovania do eDesku v prípade aktivovaného konta na www.slovensko.sk. Informácie o službe

Prejsť na službu