Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií o exekútorských blokáciách vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba vozidiel umožní používateľovi získať prehľad o aktuálnych exekučných blokáciách svojho vozidla evidovaných v systéme evidencie vozidiel. Služba vráti výsledok spracovania na portál.

Prejsť na službu