Ústredný portál verejnej správy

Akreditácia orgánov posudzovania zhody

Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63, Bratislava

Popis služby

Služba umožňuje podať elektronicky žiadosť o akreditáciu orgánu posudzovania zhody. Podať elektronickú žiadosť o akreditáciu môže len registrovaný žiadateľ. Služba umožňuje zaregistrovanému subjektu získať informácie o aktuálnom stave akreditačného procesu od žiadosti až po rozhodnutie a informácie o všetkých žiadostiach a službách subjektu. Elektronickú žiadosť možno podpísať zaručeným elektronickým podpisom resp. vytlačiť, podpísať a doručiť do podateľne SNAS. Informácie o službe

Prejsť na službu