Ústredný portál verejnej správy

Podávanie petícií Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky

Protimonopolný úrad SR, Bratislava

Popis služby

Služba umožňuje obyvateľom alebo iným dotknutým osobám elektronické podanie petície Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu, podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Informácie o službe

Prejsť na službu