Ústredný portál verejnej správy

Overovanie poistného vzťahu

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Popis služby

Koncová služba umožňuje overiť poistný vzťah konkrétneho poistenca. Zadaním rodného čísla ako povinného údaju a mena a priezviska poistenca a potvrdením overovacieho kódu je možné zistiť aktuálne platný poistný vzťah v zdravotnej poisťovni a dátum od ktorého trvá poistný vzťah. Informácie o službe

Prejsť na službu