Ústredný portál verejnej správy

Ohlasovanie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka

Mesto Nitra

Popis služby

Služba umožní ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka. Informácie o službe

Prejsť na službu