Ústredný portál verejnej správy

Podpora výmazu z obchodného registra

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba umožňuje realizovať aktivity, ktoré súvisia s ukončovaním činnosti daňového subjektu a následnou žiadosťou o výmaz z obchodného registra. Služba umožňuje obojstrannú interakciu medzi daňovým subjektom a správcom dane, formou podania žiadosti daňového subjektu o vydanie súhlasu správcu dane k návrhu na výmaz z obchodného registra. Po akceptovaní žiadosti je vydaný a doručený súhlas. Informácie o službe

Prejsť na službu