Ústredný portál verejnej správy

Požiadanie o zmenu probačného dohľadového plánu

Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality – ESMO

Popis služby

Služba umožní manažovanie zmeny už dohodnutého vydaného probačného dohľadového plánu zo strany odsúdeného. Umožní zaznamenávanie žiadostí na zmenu zo strany odsúdeného, dôvody zmeny a pod. Informácie o službe

Prejsť na službu