Ústredný portál verejnej správy

Registrovanie na odoberanie informácií o nových úpadcoch

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje sledovanie vybraného subjektu z hľadiska vyhlásenia konkurzného alebo reštrukturalizačného konania. Ak má veriteľ – občan alebo podnikateľ odôvodnený predpoklad, že jeho dlžníkovi hrozí konkurzné konanie, môže si prostredníctvom webového rozhrania zadať dohľad nad vybraným subjektom. Tento dohľad mu zabezpečí v prípade začatia konania poslanie notifikácie. Informácie o službe

Prejsť na službu