Ústredný portál verejnej správy

Získanie potvrdenia o ohlásení "trvalého" pobytu v zahraničí

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba Získanie potvrdenia o ohlásení "trvalého" pobytu v zahraničí umožňuje občanovi získať potvrdenie o ohlásenom pobyte v zahraničí v elektronickej alebo papierovej forme. Potvrdenie o ohlásení pobytu v zahraničí bude mať informačný charakter a nebude určené na právne úkony. Používateľom služby bude občan prostredníctvom používateľského rozhrania na portáli. Informácie o službe

Prejsť na službu