Ústredný portál verejnej správy

Udeľovanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov

Zvoľte poskytovateľa služby