Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie výziev na plnenie štatistických výkazov

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Spravodajská jednotka bude pomocou tejto služby vyzvaná na vyplnenie všetkých formulárov, ktoré má povinnosť vyplniť v zmysle zaslaného oznámenia o zaradení do programu štatistického zisťovania a sú aktuálne v stave zberu štatistických údajov. Spravodajská jednotka obdrží informáciu o povinnosti vyplnenia štatistického výkazu do eDesku alebo emailu. Informácie o službe

Prejsť na službu