Ústredný portál verejnej správy

Oznámenie prevádzkovateľa o porušení ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Popis služby

Služba umožňuje prevádzkovateľovi oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov SR porušenie ochrany osobných údajov. Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov je prevádzkovateľ povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu a podľa možností najneskôr do 72 hodín po tom, ako sa o tom dozvedel; to neplatí, ak nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby. Informácie o službe

Prejsť na službu