Ústredný portál verejnej správy

Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ak tento podáva fyzická osoba podľa daňového poriadku (ID 1066)

Zvoľte poskytovateľa služby