Ústredný portál verejnej správy

Elektronické služby Štatistického úradu SR

Občan a štát

Prostredníctvom elektronických služieb Štatistického úradu SR používateľ pristupuje k službám na prípravu programu štatistických zisťovaní (podanie žiadosti, pripomienkovanie). Súčasťou elektronických služieb sú aj služby orientované na poskytovanie štatistických informácií, štatistických produktov (notifikácie o zmenách, vzniku a zániku číselníkov, špecifické štatistické produkty).

Prístup k elektronickým službám Štatistického úradu SR je len pre prihlásených používateľov. Prihlásenie je možné realizovať cez portál www.statistics.sk, v pravom hornom rohu obrazovky, kde používateľ vpíše prihlasovacie meno, heslo a následne potvrdí prihlásenie. V prípade ak používateľ nedisponuje prihlasovacími údajmi je nutná registrácia.

Prihlásenie je možné aj prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk cez aplikáciu eID klient. V tom prípade na portáli ŠÚ SR, v pravom hornom rohu obrazovky kliknite na odkaz „Prihlásenie cez ÚPVS“.

Dátum poslednej zmeny: 23. 9. 2020
Dátum zverejnenia: 13. 6. 2017

Lokalita

  • Slovensko