Ústredný portál verejnej správy

Zapísanie údajov do registra partnerov verejného sektora

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre vykonanie prvého zápisu fyzickej osoby alebo právnickej osoby do registra partnerov verejného sektora. Informácie o službe

Prejsť na službu