Ústredný portál verejnej správy

Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k nenarodenému dieťaťu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje nezosobášeným rodičom dieťaťa určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením pred jeho narodením, ak je už počaté. Vyžaduje sa, aby formulár vyplnili obaja rodičia samostatne a uviedli v ňom rovnaké údaje o druhom rodičovi. Zároveň sa vyžaduje, aby matka nebola vydatá, a aby v prípade rozvodu alebo ovdovenia od ukončenia jej manželstva rozvodom uplynula lehota aspoň 300 dní. V elektronickom formulári ak je matka dieťaťa rozvedená, vypĺňa údaje rozsudku o rozvode manželstva. V Zápisnici o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k nenarodenému dieťaťu sa uvedie aj priezvisko, na ktorom sa rodičia dohodli. Svojim elektronickým podpisom potvrdzujú prihlásení používatelia správnosť uvedených údajov. Pri súhlasnom vyhlásení rodičov k nenarodenému dieťaťu sa meno určí pri zápise narodenia dieťaťa dohodou rodičov o mene dieťaťa. Služba nie je spoplatnená a zápisnicu je potrebné podpísať KEPom. Informácie o službe

Prejsť na službu