Ústredný portál verejnej správy

Automatizácia transformácie formátov dátového zdroja

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Popis služby

Cieľom služby je umožniť a uľahčiť vytváranie a publikovanie dát v štandardizovaných OpenData formátoch pre povinné osoby. Služba umožňuje importovať dáta z vybraných dátových zdrojov, definovať technické a organizačné metadáta a (automaticky alebo poloautomaticky) klasifikovať jednotlivé dokumenty podľa typu a obsahu (napr. zmluva, faktúra) a poskytnúť dáta pre katalogizačný komponent cez API pre zaevidovanie metadát a dát.

Prejsť na službu